Jednofázové transformátory

Trojfazové transformátory

Tlmivky